top of page

Vägen till färdig larmhund

Räddningshundarna i Finland behöver klara av att jobba inom två dicipliner. Sök och spår. Inom vårt förbund finns det inom varje diciplin ett grundprov och ett slutprov.

Hunden måste ha ett godkänt grund - och slutprov i en huvudgren och godkänt grundprov i sidogrenen (vilken gren som är huvud eller sidogren väljer föraren själv). Efter det skall hunden inom ÅRHK göra två godkända "VIRTA-test" innan larmgruppen kan rekommendera ekipaget att få gå ett VIRTA-prov (larmhundsprovet). För att få gå VIRTA provet måste även föraren ha alla kurser som krävs för att vara med i larmgruppen i kraft. 

Proven i huvud och sidogrenarna måste uppdateras senast vartannat år.

spår.jpg
bottom of page